סוג המכונית
חברה
Mercedes
פקדון

למרבה הצערת לא נמצאו רכבים מתאימים.